جهت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
09124705944-09216062611
نام ایزوگامقیمت هر متر به تومانهزینه نصب متراژهای بالای 100 متر به تومانمشخصات فنی
ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت 11713000 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام پشم شیشه ایران18000 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام سایه گستر دلیجان13000 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام سراپوش دلیجان13500 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام سامان دلیجان12000 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام شرق ثبت673614000 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام اصل تهران12000 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام ساحل دلیجان11500 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام آفتاب بام شرق دلیجان11000 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام ستاره دلیجان11500تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام شرق دلیجان11800 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام مجلل بام دلیجان11800 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام سینا بام دلیجان14000 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام مهتاب شرق مشهد10500 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
ایزوگام پشم شیشه سلین دلیجان11800 تومان4000 توماندولایه نوع bpp وزن رول 41 کیلو ساده و فوئل دار نوع بسترتیشو و پلیستر
قیر مخلوطبشکه ای700000 تومان
قیر سفتبشکه ای 11 کیلویی45000 تومان
قیر شل و مخلوطبشکه ای 17 کیلویی65000تومان
گونیدرجه دو بنگال12000 تومانروزانه متغییر میباشد با توجه به نوسانات ارز
اجرت قیرگونییک لایه5000 تومان
اجرت قیرگونیدو لایه6000 تومان
قیر شلبشکه ای690000 تومان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید
09124705944-09216062611
تماس با ما
اینستاگرام ما
کانال تلگرام
از ما بپرسید
09124705944
X
زمان پاسخ گویی 9:30 الی 17:30